Meinasin jo mennä uimaan, mutta sitten muistin tekemättömät koulun suuntaan. Keksin siis taas tekosyyn, mielestäni toki hyvin, olla menemättä uimaan. Mutta mitä sanotte tästä, ikäänkuin tämän aamun löydös:

Läheisyys Vastavuoroisuus Sitoutuminen

Valmentaja… Valmentaja… Valmentaja…

…jaa henkilökohtaisia tunteita. …auta urheilijaa ja osoita urheilijalle tukea. …osoita luottamusta urheilijaa kohtaan.

…jaa yleisiä tuntemuksiasi; Kerro mistä pidät ja mistä et. …osoita, että arvostat urheilijan työtä ja panosta. … jaa omia arvoja ja normejasi urheilijalle.

…kerro mikä saa sinut luottamaan muihin. …osoita urheilijalle arvostusta siitä millainen ihminen

hän on ja mitä hän on saavuttanut.

…keskustele arvoista ja normeista yhteisessä

toiminnassanne antaen urheilijan tuoda omat arvonsa

ja norminsa suhteeseenne.

…osoita kunnioitusta urheilijaa kohtaan, sekä muita

kanssa ihmisiä kohtaan.

…kerro mitä odotat urheilijaltasi ja anna urheilijalle

mahdollisuus vastata odotuksiin sekä tuoda oma

näkemyksensä esiin siten että myös huomioit tämän

näkemyksen.

…keskustele tavoitteista, niin omista kuin urheilijan

tavoitteista.

….osoita uskoa urheilijaan. …osoita, että ymmärrät urheilijan mielipiteitä ja

näkemyksiä.

…pyri ratkaisemaan ongelmat ja konfliktit

yhteisymmärryksessä – älä lakaise niitä maton alle.

Tuosta sekametelisopasta voit löytää siemenen. Etsi se. Kohti parempaa huomista täytyy ponnistella. Muotoseikkoihin takertumalla ja pilkkua viilaamalla jäät kylätasolle.

Kommentit ei sallittu