Palataanhan edelliseen tekstiini parin päivän taakse. Taas oli Puhti kohdillaan, aivan kuin nokkosella pieksettynä hyökkäsin koulutehtävän kimppuun. Näin vain nuo muutamat ranskalaiset viivat. Niihin vastaamalla olisin taas askeleen lähempänä valmistumista. No lopputuloshan ei taaskaan yllättänyt. Opettajalta välitön napakka palaute ja tehtävän laajennus edessä. Suurin ongelmani on, että en vieläkään ymmärrä vaatimustasoa. Onko sisälukutaidossani vikaa, olenko laiska vai yksinkertaisesti huono valmentaja? Kun laitan tämän tekstin niin toivoisin myös lukijoilta kommentteja. Kuinka minun tulisi viestiä? Valmennettavani, tulevat entiset ja entiset voisivat muutamalla sanalla kuvailla kehityskohteitani. Tässä palaute: ”Hei Jonne. Lähetän sinulle sähköpostilla apuvälineen reflektointitaitoihin. Tällä hetkellä reflektointisi viittaa tasoihin 1-2, eli raportoivaan ja hiukan reagoivaan tasoon. Tavoite tällä tasolla, eli valmentajan ammattitutkinnolla, olisi päästä ainakin tasolle 4, eli ajattelevaan ja perustelevaan reflektointiin, mieluiten toki tasolle 5, eli rakentavaan ja uutta luovaan reflektointiin. Kannustan pureutumaan reflektiotasoihin ja panostamaan jatkossa enemmän aikaa tehtävien suunnitteluun ja toteutukseen. Kyseessä on nyt ammattitutkinto ja siihen tulee panostaa myös tutkinnon vaatimusten mukaisesti.”

Reflektoinnin viisiportainen malli (tarkistettu versio) 

(Mukaeltu: Bain, Ballantyne, Packer & Mills, 1999) 

Taulukko on luotu reflektoinnin tason arvioinnin tueksi. Sitä hyödyntämällä voit arvioida reflektoinnin  tasoa. Huomaathan, että reflektointi voi sisältää eri tasoihin liittyviä asioita. Valitse parhaan kykysi mukaan  se, joka kuvaa parhaiten kokonaisuudessaan reflektiota.

Reflektion taso Kuvaus ja kriteeristö, joka helpottaa arviointia
Taso 1 (raportointi) 1. Kuvailee ja kertoo uudelleen tapahtumat
Taso 2 (reagoiva)1. hyödyntää jonkin toisen tietolähteen kautta saatua informaatiota  lisätäkseen omaa ymmärtämystään ja tietämystään 2. Arvioi onnistumisen/epäonnistumisen 3. Kysyy ”retorisen” kysymyksen.  4. Kertoo henkilökohtaisista tunteista kuten, helpotuksesta, ahdistuksesta,  onnellisuudesta jne.  5. Tunnistaa tarkoituksen tai tavoitteen.
Taso 3 (tunnistava)1. Tunnistaa sellaiset tietoja tai taitoja, jotka ovat itselle merkityksellisiä tai  jotka liittyvät aiempaan tai nykyiseen kokemukseen.  2. Kuvailee pinnallisella ymmärtämyksen tasolla ihmisten  vuorovaikutussuhteita ja tunteita.  3. Tunnistaa omasta toiminnastaan jotain hyvää tai alueen, josta on oppinut  käytännön kokemuksiensa kautta.  4. Tunnistaa jotain, mitä on parannettava tai tunnistaa tehneensä virheen.  5. Tunnistaa jotain, jossa urheilija, toinen valmentaja tai vanhempi on hyvä tai  alueen, jossa he ovat kehittyneet. 6. Tunnistaa jotain, jota urheilijan, toisen valmentajan tai vanhemman tulisi  parantaa tai tunnistaa heidän tekemän virheen.  7. Antaa pinnallisen selvityksen siitä, miksi jotain on tapahtunut.
Taso 4 (ajatteleva/perusteleva)1. Integroi saamansa tiedot sopivaan suhteeseen teoreettisten käsitteiden tai  parhaiden käytäntöjen kanssa henkilökohtaisen valmennuksen teorian tai lähestymistavan kehittämiseksi  2. Vertailee laaja-alaisesti oma tekemistään suhteessa teoriaan / parhaiksi  havaittuihin käytäntöihin. 3. Näyttää syvää ymmärrystä miksi jotain on tapahtunut.  4. Tutkii tai analysoi käsitteen, tapahtuman tai kokemuksen, kyselee  kysymyksiä ja etsii vastauksia, harkitsee vaihtoehtoja, spekuloi tai esittää  hypoteeseja, miksi jotain tapahtuu.  5. Pyrkii selittämään omaa käyttäytymistään tai tunteitaan hyödyntäen omaa  näkemystään, tekemiään johtopäätöksiä, kokemuksia tai aiempaa oppimista  syvällisellä ymmärtämyksen tasolla. 6. Pyrkii selittämään muiden käyttäytymistä tai tunteita hyödyntämällä omia  oivalluksia, johtopäätöksiä, kokemuksia tai aiempaa osaamista syvällisellä  ymmärryksen tasolla.
Taso 5 (rakentava, uutta luova)1. Osoittaa korkeatasoista ajattelun tasoa ja soveltaa oppimaansa, muuttamalla käyttämistään valmennustilanteissa.  2. Yhteen vetää omaa reflektointiaan ja tekee siitä johtopäätöksiä, johtaa yleisiä periaatteita pohdinnastaan, sekä uudelleen muotoilee henkilökohtaista  teoriaa valmennuksesta tai ottaa kantaa asiaan  3. Ottaa oppia reflektoinnistaan ja tekee jatkosuunnittelua omalle  kehittymiselle reflektoinnin perusteella.

Suomen Urheiluopisto / Vierumäki 

NSSU Coach Developer Academy (Kokkonen, Kvalsund & Dieffenbach) 

Reflektoinnin itsearviointi 

Alla oleva taulukko toimii hyvänä työkaluna reflektoinnin itsearviointiin. Jokainen kohta arvioidaan  asteikolla 1-4, jonka avulla voidaan tunnistaa reflektoinnin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 

1 = en lainkaan 

2 = vain vähän 

3 = suurimmaksi osaksi 

4 = täysin

A. Itsearvioni fokus oli minussa itsessäni – omissa tekemisissäni, tunteissani ja  ajatusissaniArvio ja perustelut: 4
B. Olin rehellinen arviossani – kuvasin asiat  kuten ne todellisuudessa menivät, en  kaunistellut asioitaArvio ja perustelut:4
C. Itsearviossani pohdin vaihtoehtoisia  ratkaisuja ja tapoja toimiaArvio ja perustelut:3
D. Itsearvio kuvasi yksityiskohtaisesti omia  tekojani ja tilanteitaArvio ja perustelut:3
E. Pohdin arviossani jatkosteppejä ja toimia,  joita tulen seuraavaksi tekemäänArvio ja perustelut:3
Mitä voisin reflektoinnissani kehittää: Jonne, aina voit ponnistella pitempään. Tämän totean joka kerta huomatakseni että taas yritin tehdä vain minimin säästelläkseni loppukiriä varten mahdollisimman paljon paukkuja.
Mitä teen kehittymiseni eteen: Hakeuduin tilanteisiin, joissa voin kehittyä. Tunnistan urautumista, en kuitenkaan enää pelkää epäonnistumista sillä se on jo päivittäistä.

Suomen Urheiluopisto / Vierumäki 

NSSU Coach Developer Academy (Kokkonen, Kvalsund & Dieffenbach) 

Kun nyt luen nämä tekstit niin en voi kuin ihmetellä sitä että olen tänne saakka selvinnyt. Asiat joita olen tehnyt vuosia ilman sen suurempia. Totta kai tiedostan, että selkäni takaa mutistaan. Ilman muuta en miellytä kaikkia. Hyvällä omalla tunnolla väitän kuuntelevani mitä valmennettavani minulle puhuvat. Asemastani johtuen, oletukseni että pyydetään apua, kerron kuinka asiat tulisi tehdä eikä toisin päin. Luonnollisesti asioista keskustellaan ja pyritään jokaiselle löytämään se oma polku. Minun viitoittama, tietämykseeni ja kokemukseeni pohjautuva tie on tarjolla.

Kehityskohteitani rustaillessa löydän syyn miksi hakeuduin tähänkin koulutukseen. Aina voi oppia uutta. Opin muilta ja opin itsestäni. Tämä on rakas ammattini, intohimoni ja enkä tahdo olla se tavallinen Pulliainen tässäkään kohtaa. Erikoisuus tai joku myyttisyys eivät ole päämääriäni. Mutta totta vie haluan viestiä, että tie kanssani ei ole kuopaton. Kun halutaan muutosta, se todellakin on vaativaa. Palkinto ilman ponnistelua on kuin pölyttynyt pokaali takkahuoneessa.

Yhteenvetona haluaisin sanoa, että haastakaa ihmiset itseänne. Kirjoittamalla asiat julki, minä avaan itseäni ja altistan itseni arvostelulle. Kritiikkiä siedän huonosti. Tämänkin tehtävän epäonnistuminen sapetti aivan vietävästi. Taas elää se kuuluisa toivonkipinä ja nautin kirjoittamisesta. Toivoisin tämän myötä nousevani tasolta 1-2 ylöspäin. Pidän itseäni kuitenkin kaverina, jonka tuntosarvet toimivat. Luen siis tilanteita ja reagoin niihin, mutta luotan aiemmin suunniteltuun enkä ole siis tuuliviiri. Huonoimmillani olen kun pelaan itseni kanssa, sen jälkeen läheiseni saavat osumaa. Ja seuraavaksi ajan ohi jo otsikosta…

https://www.giant-bicycles.com/us/trinity-advanced-pro-1-force

Kommentit ei sallittu